Katılımcılar, felsefenin ne olup olmadığı, felsefi kavramlar ve bu kavramların  anlamlandırılması, felsefenin metodolojisi ve felsefe tarihi hakkında genel bir bilgiye sahip olurlar.  Kazandırılan bu temel bilgiler;  felsefe metinleri okumalarında ve tartışmalarında, gelecek kurlarda yapılacak kitap ve filozof çözümlemelerinde  alt yapı oluşturacak şekilde planlanmıştır.

 06 Ocak  2019 Pazar günü 17.00-19.30 arasında Temel Felsefe Atölyemizde Berna Sarıcı ile Felsefe üzerine hem eğitici hem de keyifli sohbetler yapmak için sizleri Yengeç Sanat Evi'ne bekleriz. Yıl boyu 8 haftalık programlarla devam edecek atöylenin katılım ücreti 500 TL'dir.

ATÖLYEDE İNCELENECEK KONULARA GENEL BAKIŞ

  • FELSEFEYLE TANIŞMA

Felsefenin doğuşu

Felsefe nedir?

Felsefenin Özellikleri

Felsefenin Diğer Disiplinlerle İlişkisi

Felsefenin Alanları

  • BİLGİ FELSEFESİ

Bilgi Türleri

Doğruluk ve Gerçeklik İlişkisi

Bilgi Felsefesinin Temel Kavramları

Bilgi Felsefesinin Temel Sorularına Filozoflardan Yanıtlar

  • VARLIK FELSEFESİ

Felsefe Açısından Varlık

Metafizik ve Ontoloji

Varlık Felsefesinin Temel Kavramları

Varlığa İlişkin Sorularda Filozofların Temellendirmeleri

  • AHLAK FELSEFESİ

Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları

Erdem-Yaşam İlişkisi

Ne Kadar Özgürüz?

Evrensel Ahlaki İlkeler Var mıdır?

  • SANAT FELSEFESİ

Sanat Felsefesinin Temel Kavramları

Sanatı Açıklayan Felsefi Görüşler

Güzelliğin Kaynağı Nedir?

Sanat Eserinin Nitelikleri

  • DİN FELSEFESİ

Dine Felsefi Açıdan Bakış

Teoloji ve Din Felsefesinin Farkı

Din Felsefesinin Temel Kavramları

Tanrının Varlığı İle İlgili Görüşler

  • SİYASET FELSEFESİ

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

Devletin Ortaya Çıkışı

İdeal Düzen Arayışı: ÜTOPYALAR

  • BİLİM FELSEFESİ

Felsefe – Bilim İlişkisi

Bilime Farklı Yaklaşımlar

Bilimsel Yöntem ve Özellikleri

Bilim ve Hayat İlişkisi